Bezpečnost potravin

EFSA: K potvrzení bezpečnosti siřičitanů je potřeba více dat

Vydáno: 11. 5. 2016
Autor: KM EFSA

Vědecké stanovisko EFSA k bezpečnosti siřičitanů, používaných jako potravinářské přídatné látky.

Současné bezpečné množství stanovené pro sedm siřičitanů, které se používají jako přídatné látky do vína a dalších potravin, je dostatečnou ochranou pro spotřebitele. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) nyní čeká na data z nových studií, která mají doplnit chybějící informace, a po té bude znovu přehodnocovat bezpečnost siřičitanů pro spotřebitele.

Sedm potravinářských přídatných látek (oxid siřičitý a šest siřičitanů) je posuzováno společně, protože po požití se v organismu chovají podobným způsobem. Tyto siřičitany se přirozeně vyskytují při výrobě vína a jsou také přidávány do mnoha vín k zastavení kvašení, zároveň působí i jako konzervační látky. Obsah siřičitanů v bílých a sladkých vínech je obecně vyšší než v růžových, červených a suchých vínech.

Siřičitany se rovněž používají v ciderech, ovocných a zeleninových šťávách (například k zastavení přeměny hroznové šťávy na ocet), v sušeném ovoci a zelenině, zvláště ve výrobcích z ředkve a brambor.

Není žádné konkrétní znepokojení, ale jsou potřeba další data
Vědecké údaje o siřičitanech a o tom, co se s nimi děje uvnitř těla, jsou omezené. Když jsou konzumovány v potravinách, mohou vyvolat reakce nesnášenlivosti a některé osoby mohou být na siřičitany v potravinách přecitlivělé.

Stávající přijatelný denní příjem (ADI), 0,7 miligramů na kilogram tělesné hmotnosti se vztahuje na všech sedm siřičitanů. Odhady dietární expozice těmto sedmi látkám jsou u většiny věkových kategorií spotřebitelů  někdy i vyšší než ADI, a to zejména u osob s vysokou konzumací zmíněných potravin.

Experti Panelu EFSA pro potravinářské přídatné látky doporučují, aby byl prozatímní skupinový ADI přehodnocen do pěti let, po té až nové studie doplní chybějící data. Vědecký panel také navrhuje, aby se při označování potravin uvádělo skutečné množství siřičitanů / oxidu siřičitého u jednotlivých výrobků, aby se tak pomohlo senzitivním / intolerantním konzumentům regulovat příjem těchto látek. Současné právní předpisy EU vyžadují, aby etikety potravin nesly označení „obsahuje siřičitany“ (při překročení 10 miligramů siřičitanů na kilogram nebo na litr) bez přesného určení množství.

Přehodnocení potravinářských přídatných látek
Předpisy EU vyžadují po EFSA, aby do konce roku 2020 přehodnotil bezpečnost všech potravinářských přídatných látek povolených před lednem 2009. Úřad EFSA již dokončil přehodnocení téměř všech potravinářských barviv a v roce 2016 dokončí posouzení dalších naplánovaných přídatných látek. Po roce 2016 zůstává k přehodnocení dalších více než 100 potravinářských přídatných látek.

I přes zahájení několika obecných a také konkrétních výzev k předkládání údajů o potravinářských přídatných látkách od roku 2006, je stále nedostatek údajů o toxicitě látek používaných jako potravinářské přídatné látky a o jejich množství v potravinách. Výrobci a uživatelé potravinářských přídatných látek jsou proto vyzváni, aby poskytli veškeré své dostupné informace k posouzení bezpečnosti potravinářských přídatných látek pro náležitou ochranu spotřebitelů.

Zdroj:  EFSA