Bezpečnost potravin

Antimikrobiální rezistence

Informace k problematice antimikrobiální rezistence

Foto: Shutterstock

Antimikrobiální látky, např. antibiotika, jsou nepostradatelné v humánní a veterinární medicíně k léčbě infekčních onemocnění způsobených bakteriemi. Antimikrobiální rezistence (AMR) je rezistence (odolnost) bakterií vůči antimikrobiálním látkám, k nimž byly dříve citlivé.

Nadměrné a nesprávné užívání antibiotik je spojeno s objevením se a šířením mikroorganizmů rezistentních vůči antibiotikům, což způsobuje neúčinnost léčby a představuje vážné riziko pro veřejné zdraví. Antimikrobiální rezistence zoonotických bakterií přítomných v těle živočichů a v potravinách může ohrozit účinnou léčbu infekčních onemocnění u lidí a zvířat.

Články v kategorii

3. 11. 2022

Informace Státního zdravotního ústavu


17. 10. 2022

Informace portálu Gate2Biotech


15. 8. 2022

Informace organizace BIOTRIN


1. 8. 2022

Informace portálu Gate2Biotech


14. 6. 2022

Informace portálu Gate2Biotech


6. 4. 2022

Úřad EFSA a ECDC vydaly souhrnnou zprávu EU o antimikrobiální rezistenci zoonotických a indikátorových baktérií.


5. 4. 2022

Kompletní zpráva referenční laboratoře za rok 2021


8. 3. 2022

Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích vstoupilo v platnost 28. 1. 2022.


9. 2. 2022

Informace portálu Gate2Biotech


1. 2. 2022

Společná zpráva ECDC a regionální kanceláře WHO pro Evropu


26. 1. 2022

Informace portálu Gate2Biotech


14. 1. 2022

Informace portálu Gate2Biotech


1 2 3 4 5 8