Bezpečnost potravin

Potravinové obaly

Materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

Foto: Shutterstock

Změn legislativních i technických požadavků na obaly určené k uchovávání potravin bylo v posledních letech opravdu dost, a lze očekávat i další v souvislosti s koronavirovou krizí. Princip však zůstává.

Hlavním úkolem obalu je především ochrana potraviny před znehodnocením, znemožnění záměny nebo změny obsahu, a také usnadnění nákupu a zvýšení atraktivnosti pro spotřebitele.

Výrazně barevný nebo designově vytříbený obal přitahuje oko spotřebitele a stává se již tradiční reklamní zbraní. Ochrana před znehodnocením spočívá v tom, že je například zabráněno přístupu světla a vzduchu, nebo je zabráněno vzájemnému ovlivňování potravin vůněmi a pachy, dále je zajištěno, že nedojde k poškození tvaru (např. rozdrobením) a především je zabráněno mikrobiální kontaminaci (nejen z okolního prostředí ale i od člověka).

Na druhou stranu, materiály a předměty, které se dostávají do kontaktu s potravinami, musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby během použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí, způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo způsobit zhoršení organoleptických vlastností potravin.

Legislativa

Články v kategorii

14. 2. 2022

Informace Ministerstva zdravotnictví


26. 1. 2022

Evropská komise zahájila dvě veřejné konzultace.


8. 11. 2021

Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí


18. 8. 2021

Tisková zpráva Evropské komise


30. 7. 2021

Informace portálu Gate2Biotech


9. 7. 2021

Stanovisko SZPI


6. 5. 2021

Impulzem pro vývoj obalů bylo zpřísnění předpisů týkající se jednorázových plastových obalů.


16. 4. 2021

Konference se koná 27. dubna 2021.


8. 4. 2021

Informace Ministerstva zdravotnictví


31. 3. 2021

Informace Ministerstva zdravotnictví


17. 3. 2021

Informace Ministerstva zemědělství k problematice nakládání s plastovými výrobky


27. 1. 2021

Informace Ministerstva životního prostředí


1 2 3 4