Bezpečnost potravin

Potravinové obaly

Materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

Foto: Shutterstock

Změn legislativních i technických požadavků na obaly určené k uchovávání potravin bylo v posledních letech opravdu dost, a lze očekávat i další v souvislosti s koronavirovou krizí. Princip však zůstává.

Hlavním úkolem obalu je především ochrana potraviny před znehodnocením, znemožnění záměny nebo změny obsahu, a také usnadnění nákupu a zvýšení atraktivnosti pro spotřebitele.

Výrazně barevný nebo designově vytříbený obal přitahuje oko spotřebitele a stává se již tradiční reklamní zbraní. Ochrana před znehodnocením spočívá v tom, že je například zabráněno přístupu světla a vzduchu, nebo je zabráněno vzájemnému ovlivňování potravin vůněmi a pachy, dále je zajištěno, že nedojde k poškození tvaru (např. rozdrobením) a především je zabráněno mikrobiální kontaminaci (nejen z okolního prostředí ale i od člověka).

Na druhou stranu, materiály a předměty, které se dostávají do kontaktu s potravinami, musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby během použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí, způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo způsobit zhoršení organoleptických vlastností potravin.

Legislativa

Články v kategorii

12. 11. 2020

Informace HSHMP


26. 5. 2020

Pro výrobu bioplastu se zužitkovávají rostlinné odpady běžné zemědělské produkce.


10. 7. 2019

Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí


10. 6. 2019

Informace HSHMP


6. 12. 2018

Informace HSHMP k problematice omezování jednorázových obalů a plastů.


1 2 3 4