Bezpečnost potravin

Webinář k pokynům pro mechanickou recyklaci PET

Vydáno: 30. 1. 2024
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Evropská komise požádala úřad EFSA, aby zveřejnil vědecké pokyny popisující kritéria hodnocení a přístup k vědeckému hodnocení, které bude používat při posouzení dekontaminační schopnosti recyklačních procesů, jakož i informace, které musí být obsaženy v dokumentaci k žádosti o povolení recyklačního procesu. Návrh vědeckých pokynů k procesům mechanické recyklace PET po použití spotřebiteli je v současné době EFSA připravován.

V této souvislosti EFSA připravuje webinář, který se bude konat 20. února 2024 v 10:00-11:30 hod.

Cílem setkání je představit návrh pokynů k procesům mechanické recyklace PET po použití spotřebiteli se zaměřením zejména na kritéria pro hodnocení těchto recyklačních procesů a požadavky na obsah technické dokumentace, kterou má žadatel předložit v rámci žádosti o povolení.

A dále, poskytnout určitý kontext pro veřejnou konzultaci k tomuto návrhu vědeckých pokynů, který bude v únoru 2024 schválen Vědeckým panelem EFSA pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy a pomocné látky (panel CEP) a následně bude zpřístupněn k veřejné konzultaci (předběžně) od 7. února do 20. března 2024.

Všechny potřebné informace a přístup k on-line registračnímu nástroji najdete na webu EFSA.

Registrace je možná do 15. února 2024.

Zdroj: EFSA