Bezpečnost potravin
5. 12. 2023

EFSA zaměstnává více než 550 pracovníků a jeho vědecký výbor a komise zaměstnávají vysoce kvalifikované a nezávislé vědecké odborníky. Každá pozice v EFSA hraje důležitou roli při vytváření inspirativního prostředí pro práci a rozvoj. Standardy a hodnoty EFSA se řídí etikou a integritou a od všech zaměstnanců se očekává, že budou jednat v souladu s […]


4. 12. 2023

Německý Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) představil novou online platformu „PARCopedia“, která poskytuje informace o rizicích chemických látek a umožňuje vést odborný dialog. Jak chemické látky ovlivňují člověka a životní prostředí? Partnerství EU „PARC“ se snaží přicházet této otázce na kloub. Zkratka EU PARC znamená „European PARC – „Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek“. Tento […]


4. 12. 2023

Spotřebitelská organizace dTest vybrala pro testování dva zástupce dravých ryb: mořské štiky alias hejky alias štikozubce a lososy. Pro co nejpestřejší výběr organizace dTest nakoupila v obchodních řetězcích mražené ryby různých forem – celé i filety – odchycené či odchované v různých místech světa. Kromě pátrání po nežádoucích PFAS byla testována i přítomnost těžkých kovů a množství […]


4. 12. 2023

Systém Revolving Algal Biofilm (RAB) od Gross-Wen Technologies představuje novou technologii pro odstraňování fosforu z vody pomocí řas. V systému RAB jsou řasy akumulující fosfor kultivovány na otočném pásu. Z toho je pak možné sklízet biomasu řas a využívat buď jako krmivo nebo jako surovinu pro průmysl. Tým odborníků National Renewable Energy Laboratory (NREL) nedávno prostudoval příjem fosforu řasami, které žijí v systémech […]


4. 12. 2023

Vědci z Ústavu rostlinných věd (IPS) na univerzitě v Bernu prokázali, že určité metabolity vylučované kořeny kukuřice mají vliv na kvalitu půdy, což se dále projevilo zvýšením výnosů pšenice na této půdě o více než 4 %. Přestože výsledky několika polních pokusů ukazují na určitou variabilitu těchto účinků, dlouhodobě by tato zjištění mohla přispět k […]


1. 12. 2023

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 47. týdnu 2023: 20. 11. – 26. 11. 2023 (v češtině). Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU. Notifikace výrobků na trhu EU […]


1. 12. 2023

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vlastní kontrolou i přes podněty spotřebitelů zjišťuje rostoucí počet nezákonných webových stránek provozovaných ze zahraničí, které cílí na tuzemského spotřebitele. E-shopy nabízejí zboží v českém jazyce, umožňují platby v českých korunách i zasílání do ČR. Jsou-li jejich provozovatelé usazení mimo území EU, nelze u nich efektivně vymáhat dodržování tuzemských a evropských právních […]


30. 11. 2023

Xenotransplantace, proces přenosu zvířecích orgánů do lidských pacientů, představuje nadějný přístup k řešení nedostatku lidských orgánů pro transplantace. Hlavní výzvou této metody je odmítnutí zvířecích tkání nebo orgánů pacientem, což vedlo k rozvoji genetického inženýrství prasat. Ta jsou aktuálně považována za nejvhodnější zvířecí druh pro tuto techniku. Genová úprava prasat prostřednictvím nástrojů, jako jsou ZFN, […]


30. 11. 2023

Společnost pro výživu postupně zveřejňuje na svých webových stránkách videozáznamy přednášek ze seminářů „Prevence dětské obezity“, konaných v Praze a Brně: 18. 10. 2023 – Praha 25. 10. 2023 – Brno Zdroj: Společnost pro výživu


30. 11. 2023

Pořadatel: Společnost pro výživu, z.s., organizačně zajišťuje výživaservis s.r.o. Termín akce: 8. prosince 2023 Místo konání: Praha, Konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2 ORGANIZAČNÍ POKYNY TÉMATA KONFERENCE PROGRAM KONFERENCE 8.15 – 9.00 Registrace účastníků9.00 – 9.10 Zahájení konference A) Obezita v dětském věku – výskyt, možné souvislosti, farmakologické zkušenosti 1) Doc. RNDr. Sedlak […]


29. 11. 2023

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami. Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin. Veškerá nařízení (a […]


29. 11. 2023

Mikrobiální rezistence vůči antibiotikům je v dnešní době přímou příčinou úmrtí asi 1,3 milionů lidí ročně. Rezistence se šíří kvůli užívání antibiotik, které působí jako mocný selekční faktor. Pokud jsou antibiotika užívána zbytečně, situaci to zhoršuje. Velký význam pro prevenci šíření rezistencí mají testy, které zjišťují, jak je konkrétní patogen citlivý na antibiotika. Takové testy již existují, […]


1 2 3 4 1 755