Bezpečnost potravin

Nejnovější zprávy

5. 12. 2023
Aktuality Aktuality DO
Státní veterinární správa (SVS), tak jako každý rok, upozorňuje stánkové prodejce vánočních kaprů, že je třeba nahlásit minimálně sedm dní před zahájením prodeje, kdy a kde budou ryby prodávat. Nahlášená místa prodeje budou zveřejněna na webu SVS. Při následných kontrolách stánků s vánočními kapry se SVS zaměřuje na hygienu prodeje a také na dobré životní podmínky prodávaných […]

5. 12. 2023
Aktuality Kvalita potravin
Rybáři Mendelovy univerzity v Brně vytvořili desatero zásad udržitelného chovu pro rybářské podniky, které budou dodávat ryby a rybí produkty do obchodního řetězce Albert. Podniky, které splní stanovená kritéria, získají certifikaci a budou moci užívat ochrannou známku Udržitelný chov ryb. Certifikace garantuje spotřebiteli tradiční způsob chovu i výlovu českých ryb, ale také kvalitní maso. Plnění […]

5. 12. 2023
Volná pracovní místa v EFSA
EFSA zaměstnává více než 550 pracovníků a jeho vědecký výbor a komise zaměstnávají vysoce kvalifikované a nezávislé vědecké odborníky. Každá pozice v EFSA hraje důležitou roli při vytváření inspirativního prostředí pro práci a rozvoj. Standardy a hodnoty EFSA se řídí etikou a integritou a od všech zaměstnanců se očekává, že budou jednat v souladu s […]

4. 12. 2023
Aktuality
Německý Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) představil novou online platformu „PARCopedia“, která poskytuje informace o rizicích chemických látek a umožňuje vést odborný dialog. Jak chemické látky ovlivňují člověka a životní prostředí? Partnerství EU „PARC“ se snaží přicházet této otázce na kloub. Zkratka EU PARC znamená „European PARC – „Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek“. Tento […]

4. 12. 2023
Aktuality
Spotřebitelská organizace dTest vybrala pro testování dva zástupce dravých ryb: mořské štiky alias hejky alias štikozubce a lososy. Pro co nejpestřejší výběr organizace dTest nakoupila v obchodních řetězcích mražené ryby různých forem – celé i filety – odchycené či odchované v různých místech světa. Kromě pátrání po nežádoucích PFAS byla testována i přítomnost těžkých kovů a množství […]