Bezpečnost potravin

Konference ESCAIDE 2024: výzva k zaslání abstraktů

Vydáno: 30. 4. 2024
Autor: KM EFSA

Evropská vědecká konference o aplikované epidemiologii infekčních nemocí (ESCAIDE) je každoroční konference ECDC, na které se setkávají odborníci v oblasti veřejného zdraví s cílem posílit prevenci a kontrolu přenosných nemocí prostřednictvím výměny znalostí, zkušeností a kontaktů.

Letošní konference se bude konat jako hybridní akce, a to ve Stockholmu a online, ve dnech 20.-22. listopadu 2024. Třídenní program zahrnuje plenární zasedání, prezentace abstraktů, doprovodné akce, workshopy a další. Organizátor – Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) – s potěšením nabízí tuto příležitost odborníkům v oblasti veřejného zdraví z celé Evropy a světa zcela zdarma.

Registrace je možná prostřednictvím webu konference.

V dubnu byla zveřejněna výzva k zasílání abstraktů příspěvků. ESCAIDE 2024 vítá abstrakty ze všech oblastí aplikovaných na infekční nemoci a veřejné zdraví. Mezi tyto oblasti patří epidemiologie, mikrobiologie, virologie, imunologie, sociální vědy, vědecká komunikace, aplikace nástrojů a metod na podporu intervencí v oblasti infekčních nemocí a další. Podporujeme příspěvky, které informují o opatřeních v oblasti veřejného zdraví, přinášejí nové myšlenky a nové poznatky v této oblasti. Chcete-li si přečíst příklady abstraktů prezentovaných na předchozích ročnících ESCAIDE, podívejte se do sborníků abstraktů na našich webových stránkách.

Současně mohou odborníci v oblasti veřejného zdraví, studenti a výzkumní pracovníci z EU/EHP při předkládání abstraktu na konferenci ESCAIDE 2024 požádat o příspěvek na pokrytí cestovních nákladů a nákladů na ubytování. Více informací o kritériích a procesu podávání žádostí o ESCAIDE finanční podporu.

Zdroj: ESCAIDE