Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce nařídila stažení fazolí s 4x překročeným limitem pro herbicid haloxyfop

Vydáno: 17. 4. 2024
Autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci pravidelných kontrol zjistila a neprodleně zakázala uvádět na trh nevyhovující potravinu FAZOLE ČERVENÁ TESCO, v balení 500 g, s datem minimální trvanlivosti do: 06.07.2025, země původu: Argentina.

Širokospektrální analýza v akreditované laboratoři potvrdila v hodnoceném vzorku potraviny přítomnost herbicidu haloxyfop v množství 0,57 miligramů na kilogram (mg/kg). Příslušný právní předpis stanovuje maximální tolerovatelné množství pro uvedenou látku na 0,15 mg/kg.

Nevyhovující vzorek inspektoři odebrali v provozovně společnosti Tesco Stores ČR a.s. a nařídili stažení šarže ze všech poboček.

Dle průvodní dokumentace nevyhovující šarže obsahuje 1344 balení.

S kontrolovanou osobou zahájí Potravinářská inspekce správní řízení o uložení pokuty.

SZPI doporučuje všem spotřebitelům, kteří mají uvedenou šarži potraviny doma, aby ji nekonzumovali.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj: SZPI