Bezpečnost potravin

VK EFSA: Návrh zprávy definující specifické účinky na ledviny, jež jsou důležité pro hodnocení kumulativního rizika reziduí pesticidů

Vydáno: 6. 9. 2023
Autor: KM EFSA

EFSA právě zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědecké zprávy, která definuje specifické účinky na ledviny, jež jsou důležité pro hodnocení kumulativního rizika reziduí pesticidů ve stravě. V rámci dlouhodobého akčního plánu EFSA-SANTE na rok 2021 byl EFSA požádán o provedení retrospektivního hodnocení účinků reziduí pesticidů na ledviny: pracovní skupina EFSA identifikovala specifické účinky ovlivňující různé ledvinné struktury (tubuly, glomerulus, intersticium, papilu a pánev) a považovala je za základ pro vytvoření skupin pro kumulativní hodnocení (CAG) účinků pesticidů na ledviny.

Podněty od zainteresovaných stran jsou vítány, aby bylo možné dokončit seznam specifických účinků a jejich příslušných ukazatelů, kritérií pro vytvoření skupin CAG a metodiky charakterizace nebezpečnosti a důkazních linií pro pravděpodobnost členství v CAG.

Veřejná konzultace je otevřená do 27. října 2023.

Zdroj: EFSA