Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EFSA k aktualizovaným vodítkům pro hodnocení rizik a přínosů potravin

Vydáno: 22. 2. 2024
Autor: KM EFSA

Oddělení EFSA pro metodiku a vědeckou podporu (MESE) zahájilo dne 19. února 2024 veřejnou konzultaci k návrhu aktualizovaných pokynů Vědeckého výboru EFSA pro hodnocení rizik a přínosů potravin (RBA) z roku 2010.  

Přestože zachovávají postupný přístup RBA, poskytují vodítka další metody pro komplexní hodnocení, jako je například více chemických nebezpečí a všechny relevantní účinky na zdraví, které mají dopad na různé podskupiny populace. Aktualizované pokyny zahrnují přístupy pro systematickou identifikaci, stanovení priorit a výběr nebezpečných a prospěšných složek potravin. Nabízí také aktualizace důležité pro charakterizaci škodlivých a příznivých účinků, jako jsou míry velikosti účinku a modelování závislosti dávky na účinku. Pokyny rozšiřují možnosti charakterizace rizik a přínosů a zahrnují variabilitu, nejistotu, kategorizaci závažnosti a řazení různých (příznivých nebo nepříznivých) účinků.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby do uvedené lhůty předložily své připomínky. Při předkládání připomínek je třeba uvést konkrétní odkaz na čísla řádků a stránek, kterých se připomínky týkají. 

Dokument k připomínkování najdete na portálu EFSA Connect.

EFSA také pořádá dne 5. března 2024 informační zasedání, na kterém bude dokument s pokyny představen zástupcům členských států, kontaktním místům a odborníkům z mezinárodních organizací.

Zdroj: EFSA