Bezpečnost potravin

Výzva EFSA k zaslání údajů pro 10 neschválených účinných látek

Vydáno: 19. 4. 2024
Autor: KM EFSA

Připomínáme výzvu EFSA k zaslání údajů pro 10 neschválených účinných látek za účelem přezkoumání MLR, která je otevřená do 7. května 2024.

V roce 2022 předložila Evropská komise (EK) Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 396/2005 žádost o cílený přezkum maximálních limitů reziduí (MLR) pro následující neschválené účinné látky: azocyklotin, bifenthrin, chlorfenapyr, cyhexatin, diazinon, dikofol, endosulfan, fenarimol, fenpropathrin a profenofos (mandát č. M-2022-00116). Následně v únoru 2024 Komise požádala EFSA (mandát č. M-2023-00161), aby provedl další konzultaci se zúčastněnými stranami k výše uvedeným odůvodněným stanoviskům s cílem zjistit, zda jsou k dispozici další údaje, které nebyly zohledněny v níže uvedených cílených přezkumech, a o odstranění zjištěných nedostatků v údajích:
Azocyclotin and cyhexatin, EFSA Journal 2023;21(6):8038
  Bifenthrin, EFSA Journal 2023;21(3):7864
  Chlorfenapyr, EFSA Journal 2023;21(12):8444
  Diazinon, EFSA Journal 2023;21:8426
  Dicofol, EFSA Journal 2023;21:8425
  Endosulfan, EFSA Journal 2023;21(7):8114
  Fenarimol, EFSA Journal 2023;21(7):8113
  Fenpropathrin, EFSA Journal 2023;21(6):8057
  Profenofos, EFSA Journal 2023;21:8445

Za způsobilé pro posouzení budou považovány pouze studie dokončené do data vyhlášení této výzvy k vyjádření zájmu (6. 3. 2024) a splňující stávající požadavky na data.

Vlastník údajů/poskytovatel údajů by měl informovat EFSA o dostupnosti dalších existujících toxikologických údajů vyplněním zde uvedeného dotazníku.

Další informace najdete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA