Bezpečnost potravin

VK EFSA: Návrh aktualizovaných pokynů pro posuzování účinnosti doplňkových látek v krmivech

Vydáno: 6. 12. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Oddělení FEEDCO Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájilo dne 1. prosince 2023 veřejnou konzultaci k návrhu aktualizovaných pokynů k posuzování účinnosti doplňkových látek v krmivech.

Návrh aktualizovaných pokynů, který je předmětem konzultace, má pomoci žadatelům při přípravě a předkládání žádosti o povolení (registraci) doplňkových látek pro použití ve výživě zvířat, jak je stanoveno v čl. 7 odst. 6 nařízení (ES) č. 1831/2003. Konkrétně se zabývá hodnocením účinnosti doplňkových látek v krmivech.

Osoby nebo organizace, které se zúčastní veřejné konzultace musí své připomínky předložit ve stanovené lhůtě – veřejná konzultace k pokynům bude ukončena 26. ledna 2024.
V rámci veřejné konzultace je nutné uvést konkrétní odkaz na čísla řádků a stránek, kterých se připomínky týkají.

Připomínky by měly být mimo jiné chráněny autorskými právy s ohledem na politiku transparentnosti úřadu EFSA a jeho praxí zveřejňovat všechny příspěvky. V případě, že podání reprodukuje obsah třetích stran ve formě tabulek, grafů nebo obrázků, měl by respondent veřejné konzultace získat požadované předchozí svolení nositele (nositelů) práv. Další údaje nebo soubory na podporu připomínek, které souvisí s hodnocením účinnosti doplňkových látek v krmivech mohou být předloženy pomocí příslušné funkce v digitální podobě. Název každého přiloženého souboru musí obsahovat odkaz na komentář, na který se konkrétní údaj  vztahuje (např. identifikátor komentáře, téma atd.). Soubor musí být ve formátu, ve kterém lze vyhledávat příslušné informace a musí být přístupný uživatelům, aby jej bylo možné stáhnout.  Na naskenované dokumenty nebude brán zřetel.  Pro další informace a získání přístupových údajů k webovému rozhraní je přiložena emailová adresa: data.collection@efsa.europa.eu. Osobě nebo organizaci, která připomínky odeslala, bude automaticky zaslán e-mail s oznámením o úspěšném odeslání. Připomínky budou brány v úvahu, pokud budou předloženy do data uzávěrky konzultace a budou dokončeny. Výsledek konzultace bude zveřejněn spolu se zveřejněním příslušných vědeckých výstupů.

Podrobnosti o konzultaci naleznete na stránkách Connect EFSA:
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0lTk0000001MZZ/pc0735.

Zdroj: EFSA