Bezpečnost potravin

Výzvy EFSA k poskytnutí informací a dat o skotu a krůtách na farmách

Vydáno: 13. 12. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

V říjnu 2023 zaslala Evropská komise úřadu EFSA dva mandáty k vydání vědeckých stanovisek k dobrým životním podmínkám krůt a hovězího dobytka na farmách. Úřad EFSA nyní vyhlásil dvě výzvy k předkládání důkazů s cílem shromáždit informace/údaje na podporu probíhajících hodnocení rizik týkajících se dobrých životních podmínek krůt a skotu chovaných na farmách.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby se do 31. ledna 2024 podělily o důkazy prostřednictvím následujících odkazů, kde jsou k dispozici další podrobnosti:

– Výzva k předkládání důkazů: Welfare hovězího dobytka na farmách.

– Výzva k předkládání důkazů: Welfare krůt na farmách.

Obě tyto výzvy k předkládání důkazů navazují na setkání stakeholderů, které se konalo 8. listopadu 2023 v Bruselu. Akce poskytla zúčastněným stranám příležitost seznámit se s prací EFSA v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a zapojit se do odborné diskuse o dostupných údajích a zdrojích údajů, které jsou podkladem pro vědecké poradenství EFSA v oblasti dobrých životních podmínek krůt na farmách.

Zdroj: EFSA