Bezpečnost potravin

Aktuality KM EFSA

Články v kategorii

21. 2. 2024

S potěšením Vám oznamujeme, že registrace na 12. letní akademii BfR pro hodnocení rizik a komunikaci o rizicích v oblasti bezpečnosti potravin je nyní otevřena! Kurz je určen pro pracovníky veřejných organizací zabývajících se bezpečností potravin a krmiv, kteří již mají zkušenosti s analýzou hodnocení rizik. Účastníci získají hlubší znalosti v oblasti analýzy hodnocení rizik […]


21. 2. 2024

Antimikrobiální rezistence (AMR) představuje v Evropě i v jiných částech světa významný problém pro veřejné zdraví, představuje vážnou zdravotní a ekonomickou zátěž, rovněž i hrozbu pro zdraví zvířat a produkci potravin živočišného původu. Hlavní příčinou vzniku antimikrobiální rezistence je spotřeba antimikrobiálních látek, a to jak u lidí, tak u zvířat. Publikovaná zpráva (JIACRA IV) je již čtvrtým […]


19. 2. 2024

Evropská komise požádala úřad EFSA, aby předložil aktualizaci vědeckého stanoviska Panelu pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM) z roku 2012 týkajícího se rizik pro zdraví zvířat v souvislosti s přítomností námelových alkaloidů v krmivech. Námelové alkaloidy (EAs, ergot alkaloids) jsou toxické sloučeniny, které produkují některé druhy hub rodu Claviceps a Epichloë (nejčastěji Claviceps purpurea) […]


15. 2. 2024

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spustil nový interaktivní nástroj „EFSA v kostce“, poskytující přehled o tom, co úřad EFSA dělá, jak pracuje a s kým. Tento interaktivní nástroj „scroller“ byl přeložen do všech jazyků EU, norštiny a islandštiny, aby byl přístupný široké veřejnosti v evropských státech. Odkaz: https://www.efsa.europa.eu/en/multimedia/efsa-at-a-glance#who-we-are Zdroj: EFSA


1. 2. 2024

Dne 16. května 2024 se pod heslem „Věda. Odpovědnost. Bezpečnost.“ bude konat již 16. Vědecká konference bulharského koordinačního místa úřadu EFSA (Bulgarian Focal Point of EFSA). Konference se bude konat v hotelu „Grand Hotel Sofia“ od 9:30 do 17:00 hodin, slavnostní zahájení se uskuteční v hale Triaditsa (Grand Hotel Sofia, Gurko str. 1, Sofie 1000, […]


31. 1. 2024

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyzývá zúčastněné strany, které se podílejí na výrobě, používání, distribuci a/nebo výzkumu a inovacích souvisejících s novými bílkovinami, aby podpořily budoucí hodnocení rizik úřadem EFSA tím, že se zúčastní krátkého průzkumu. Vědci úřadu EFSA běžně hodnotí bezpečnost nových proteinů v oblasti GMO a nových potravin. Hodnocení zahrnují bezpečnost celého […]


30. 1. 2024

Za podpory úřadu EFSA probíhá v současné době realizace projektu Eurocigua II, jehož cílem je epidemiologická charakterizace případů otravy ciguaterou (CP, Ciguatera Poisoning), úplná charakterizace profilů CTX (ciguatoxinů), které se podílejí na kontaminaci CP, vytvoření školicích programů pro laboratorní detekci CTX v rybách, vytvoření referenčních materiálů, charakterizace rizika CP způsobeného dováženými rybami a zahájení práce na prediktivním […]


30. 1. 2024

Evropská komise požádala úřad EFSA, aby zveřejnil vědecké pokyny popisující kritéria hodnocení a přístup k vědeckému hodnocení, které bude používat při posouzení dekontaminační schopnosti recyklačních procesů, jakož i informace, které musí být obsaženy v dokumentaci k žádosti o povolení recyklačního procesu. Návrh vědeckých pokynů k procesům mechanické recyklace PET po použití spotřebiteli je v současné […]


18. 1. 2024

Podle závěrů nejnovějšího hodnocení rizik této kontaminující látky, které provedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), vyvolává expozice spotřebitelů anorganickému arsenu v potravinách obavy o zdraví. Toto zjištění potvrzuje výsledky předchozího posouzení rizik spojených s přítomností anorganického arsenu v potravinách, které úřad EFSA provedl v roce 2009. Evropská komise požádala úřad EFSA, aby aktualizoval své […]


2. 1. 2024

EFSA uspořádal dne 4. prosince 2023 on-line webinář, na kterém představil svou strategii partnerství, možnosti spolupráce (tj. očekávané výzvy k předkládání grantů a nabídek) v návrhu svého pracovního plánu na rok 2024 a administrativní a finanční rámec, v němž budou tyto možnosti realizovány. Akce se zúčastnilo více než 170 účastníků. Dotazy, které zazněly během obou […]


29. 12. 2023

Vědecký panel pro potravinářské přídatné látky a aromata Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF)) publikoval v časopise „EFSA Journal, December 2023“ nové vědecké stanovisko „Přehodnocení erytritolu (E 968) jako potravinářské přídatné látky“. Erythritol (E 968) je v Evropské unii (EU) povolen jako potravinářská přídatná látka v 66 různých […]


27. 12. 2023

Vědci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zkoumali příčiny celiakie a vyvinuli nástroj pro screening bílkovin v potravinách a složkách potravin, které by mohly u pacientů vyvolat příznaky této nemoci. Takovéto nástroje by mohly být potenciálně využívány v různých oblastech bezpečnosti potravin. Celiakie je způsobena imunitní reakcí vyvolanou lepkem – bílkovinami obsaženými v potravinách obsahujících […]


1 2 3 4 64