Bezpečnost potravin

XV. konference chemiků, technologů a ekologů Republiky Srbské

Vydáno: 11. 3. 2024
Autor: KM EFSA

Srdečně zveme všechny kolegy, akademické pracovníky, vědecké pracovníky, studenty a inženýry, aby se této mezinárodní konference zúčastnili se svými vědeckými a odbornými články, na kterých v minulosti pracovali, a představili své výsledky širší akademické obci a společnosti obecně.

Od prvního vědeckého setkání, které se konalo v organizaci Technické fakulty v Banja Luce, uplynulo téměř 40 let. Během těchto let konference několikrát změnila název vzhledem k rostoucímu významu a zájmu o vědecké obory.

XV. konference chemiků, technologů a ekologů Republiky Srbské se bude konat 18. – 19. října 2024 v Banja Luce v Bosně a Hercegovině.

Témata konference:
– Obecná a aplikovaná chemie,
– Chemické inženýrství a technologie,
– Materiálové vědy a metalurgie,
– Pokročilé nanoporézní materiály,
– Environmentální inženýrství a ekologie,
– Potravinářské technologie a biotechnologie,
– Kontrola kvality a bezpečnost potravin,
– Textilní inženýrství a design,
– Grafické inženýrství a design,
– Ostatní.

Více informací na webových stránkách konference.

Pro jakékoli další informace se neváhejte obrátit na: conference@tf.unibl.org.

Zdroj: University of Banja Luka