Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace EK: hodnocení činnosti EFSA

Vydáno: 20. 3. 2024
Autor: KM EFSA

Evropská komise vyzývá k předkládání důkazů pro hodnocení činnosti EFSA (2017-2024). Cílem je shromáždit důkazy, smysluplné informace a odborné názory od zúčastněných stran a širší veřejnosti na podporu hloubkového hodnocení úřadu EFSA v souladu se standardními hodnotícími kritérii Komise.

Konkrétně by mělo být posouzeno:
– výkonnost úřadu EFSA při plnění jeho cílů, mandátu, úkolů, postupů a umístění (viz čl. 61 odst. 2 obecného potravinového práva);
– dopad „poradenství před předložením“ poskytovaného zaměstnanci úřadu EFSA žadatelům nebo oznamovatelům (článek 32a) na fungování úřadu EFSA (viz čl. 61 odst. 2 obecného potravinového práva);
– případná potřeba změnit mandát úřadu EFSA a finanční důsledky takové změny (viz čl. 61 odst. 2 obecného potravinového práva);
– zda je třeba dále aktualizovat organizační rámec úřadu EFSA, pokud jde o rozhodování o žádostech o zachování důvěrnosti a potvrzujících žádostech, a to zřízením zvláštního odvolacího senátu nebo jinými vhodnými prostředky (viz čl. 61 odst. 3 obecného potravinového práva).

Celou výzvu najdete a zpětnou vazbu podáte na webu Evropské komise do 8. dubna 2024.

Zdroj: EK