Bezpečnost potravin

EFSA: Pesticidy v potravinách – nejnovější údaje

Vydáno: 2. 5. 2024
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil nejnovější zprávu o reziduích pesticidů v potravinách v Evropské unii. Zpráva poskytuje přehled o množství reziduí zjištěných ve vybraných běžně konzumovaných produktech.

Zpráva obsahuje výsledky z odebraných vzorků na kontrolu pesticidů v potravinách v rámci tzv. evropského víceletého kontrolního programu (EU MACP) a také v rámci tzv. víceletého vnitrostátního kontrolního programu (MANCP). V roce 2022 bylo v Evropské unii (EU) odebráno celkem 110 829 vzorků potravin, což je o čtvrtinu více než v roce 2021. Z výsledků vyplývá, že 96,3 % vzorků se vešlo do zákonem stanovených limitů (MLR – maximální limity reziduí).

Zjištění v rámci koordinovaného programu EU MACP

V souvislosti s tímto programem se analyzují vzorky náhodně odebrané z 12 potravinářských výrobků. V roce 2022 to byla jablka, jahody, broskve, hroznové víno (červené a bílé), hlávkový salát, hlávkové zelí, rajčata, špenát, ovesná zrna, ječná zrna, kravské mléko a vepřový tuk. Celkově bylo v roce 2022 analyzováno 11 727 vzorků a 98,4 % vzorků se vešlo do zákonných limitů (MLR).

Výsledky tohoto programu ukázaly, že:

  • 51,4 % (6 023 vzorků) bylo bez kvantifikovatelných hladin reziduí pesticidů;
  • 47 % vzorků (5 512) obsahovalo jedno nebo více reziduí v koncentracích nižších nebo rovných MLR;
  • 1,6 % (192) vzorků obsahovalo rezidua překračující MLR a 0,9 % (106) vzorků překračujících MLR bylo nevyhovujících;

Vývoj reziduí pesticidů ve 12 analyzovaných potravinách

Každé tři roky jsou odebírány vzorky ze stejného koše potravinových výrobků, které vykazují vzestupné nebo sestupné trendy u konkrétních komodit. Celková míra, v níž rezidua pesticidů překračovala MLR, se mírně snížila z 2 % v roce 2019 na 1,6 % v roce 2022. V porovnání s rokem 2019 a s rokem 2016 se míra překročení MLR snížila u jablek, broskví, jahod, hroznového vína a vepřového sádla; a u špenátu se snížila od roku 2019. V roce 2022 nebyl zjištěn žádný vzorek kravského mléka s rezidui nad MLR, stejně jako v letech 2019 a 2016. K nárůstu překročení došlo u hlávkového zelí, rajčat, salátů, ječmene a ovesných zrn.

Podrobné výsledky koordinovaného programu EU MACP jsou k dispozici na webových stránkách úřadu EFSA v tabulkách a grafech, které lze procházet, díky čemuž jsou data dostupnější i pro laiky.

Kromě harmonizovaných a srovnatelných údajů shromážděných v rámci koordinovaného programu EU MACP, obsahuje výroční zpráva úřadu EFSA také údaje shromážděné v rámci víceletých vnitrostátních kontrolních činností (MANCP) prováděných jednotlivými členskými státy EU, Norskem a Islandem.

Vnitrostátní kontrolní programy jsou založeny na riziku a zaměřují se na produkty, které pravděpodobně obsahují rezidua pesticidů nebo u kterých byla v předchozích letech zjištěna porušení právních předpisů. Tyto programy poskytují důležité informace manažerům rizik, ale – na rozdíl od údajů z EU MACP – neposkytují statisticky reprezentativní obrázek o úrovních reziduí pesticidů v potravinách na pultech obchodů po celé Evropě.

Úřad EFSA provedl v rámci analýzy výsledků hodnocení dietárního rizika. V letošní zprávě rozšířil metodiku pravděpodobnostního hodnocení zavedenou v loňském roce na všechny pesticidy analyzované v rámci koordinovaného programu EU MACP. Toto hodnocení ukazuje pravděpodobnost, že spotřebitelé budou vystaveni množství reziduí nad určitým bezpečnostním prahem.

Na základě svého posouzení dospěl úřad EFSA k závěru, že odhadovaná expozice reziduím pesticidů v testovaných potravinách představuje pro zdraví spotřebitelů nízké riziko. Zpráva nicméně obsahuje řadu doporučení ke zvýšení účinnosti evropských systémů kontroly reziduí pesticidů.

Prozkoumejte údaje prostřednictvím nástroje pro vizualizaci dat:
multimedia.efsa.europa.eu/pesticides-report-2022
multimedia.efsa.europa.eu/pesticides-report-2022/chapter-two

Přílohy:

Zdroj: EFSA