Bezpečnost potravin

Aktuality KM EFSA

Články v kategorii

18. 12. 2023

Cílem sympozia, které se bude konat fyzicky v prostorách Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) v Berlíně ve dnech 26. – 28. února 2024  je zabývat se výzvami a budoucími směry v oblasti hodnocení rizik genotoxických látek. Sejdou se na něm odborníci z různých oborů, ať už z akademické sféry, průmyslu nebo regulačních orgánů z celého světa, aby […]


13. 12. 2023

Dne 13. prosince 2023 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) společné rychlé hodnocení hlášených případů onemocnění způsobených bakterií Listeria monocytogenes původem z rybích produktů (Prolonged multi-country cluster of Listeria monocytogenes ST155 infections linked to ready to eat fish products). Hodnocení je doprovázeno stručnou zprávou s názvem „Propuknutí ohniska Listeria […]


12. 12. 2023

Dne 12. prosince 2023 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) společnou „Zprávu Evropské unie Jedno zdraví 2022 – Zoonózy“ (The European Union One Health 2022 Zoonoses Report). Hodnocení je doprovázeno stručnou zprávou s názvem „Kampylobakterióza a salmonelóza jsou stále pod úrovní před pandemií; infekce virem západonilské […]


11. 12. 2023

Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace nedávno vydalo nejnovější vydání zásadní zprávy „Výzkum a inovace v oblasti potravin 2030 – Cesty k akci 2.0“ , která přináší aktuální informace o iniciativě Evropské komise Potraviny 2030, a která má být vodítkem pro budoucí úvahy o politice výzkumu a inovací v souvislosti s programem Horizont […]


11. 12. 2023

Posláním Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je zajišťovat bezpečnost potravin a podporovat udržitelné potravinové systémy v celé Evropě. Jeho úsilí vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a z poznání, že lidské zdraví je úzce spojeno s dobrými životními podmínkami zvířat, rostlin a životního prostředí. V tomto krátkém videu se dozvíte, jak společně se zúčastněnými stranami […]


24. 11. 2023

Vědecký výbor Belgické agentury pro bezpečnost potravin (AFSCA) připravuje hybridní sympozium na téma bezpečnosti a dostatku potravin rostlinného původu a vlivů, které tyto aspekty ohrožují. Cílem je zabývat se velkými výzvami, které mají dopad na rostliny a rostlinné produkty, jako jsou změna klimatu, nové politické iniciativy (Green Deal), globalizace a cena rostlinných produktů, které spotřebováváme. […]


24. 11. 2023

Panel EFSA pro geneticky modifikované organismy (GMO Panel) v současné době hodnotí bezpečnost (toxicitu a alergenicitu) nově exprimovaných proteinů podle specifických požadavků stanovených před více než deseti lety, které byly formulovány především pro hodnocení několika málo nově exprimovaných proteinů v daném GMO. Vývoj v metodikách hodnocení bezpečnosti bílkovin zkušenosti získané v uplynulých deseti letech se musí […]


22. 11. 2023

Nová platforma TKPlate pro modelování a předpovídání toxicity chemických látek a toho, co se s nimi děje v těle člověka a zvířat, představuje důležitý milník na cestě k budoucnosti s minimem nebo žádnými testy na zvířatech v oblasti bezpečnosti potravin. Historicky se posuzování bezpečnosti chemických látek v potravinách a krmivech (stejně jako u léčiv, spotřebních výrobků, průmyslových […]


21. 11. 2023

Kouřová aromata slouží jako alternativa k tradičnímu uzení, které se dlouhodobě používá ke konzervaci některých potravin, jako jsou ryby, maso a mléčné výrobky. Proces uzení také mění jejich chuť. Kouřová aromata nemají stejnou konzervační funkci, ale po přidání do potravin jim dodávají kouřovou chuť. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) posoudil bezpečnost osmi [1] kouřových […]


15. 11. 2023

Každý rok provádí EFSA část své vědecké práce ve spolupráci s externími stranami. Tato práce je zajišťována externě prostřednictvím výzev k podávání grantů nebo nabídkových řízení. Strategie EFSA 2027 předpokládá posílení úlohy partnerství s příslušnými organizacemi v členských státech, Norsku a na Islandu, zejména pokud jde o:  Tuto strategickou ambici posiluje nedávná změna zřizovacího nařízení […]


14. 11. 2023

Úřad EFSA a jeho sesterské agentury poskytující vědecké poradenství v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin zveřejnily Společné prohlášení, v němž vyjadřují svůj společný závazek podporovat program „One Health“ („Jedno zdraví“) v Evropě. Prohlášení bylo podepsáno u příležitosti konference „Jedno zdraví – Jedno zdraví pro všechny, všichni pro jedno zdraví„, která se konala […]


8. 11. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) aktuálně hledá vhodné kandidáty na následující pracovní pozice: Technical Architect EFSA/F/4/2023/06  The European Food Safety Authority (EFSA), based in Parma, Italy is looking for a Technical Architect (Contract Agent, Function Group IV)  Please send us your application by no later than 21 November 2023 at 23:59 (local time), following the instructions in the ANNEX.  The purpose of this […]


1 2 3 4 5 64