Bezpečnost potravin

EFSA: Nové postupy výroby bílkovin – zúčastněte se průzkumu!

Vydáno: 31. 1. 2024
Autor: KM EFSA

Zdroj: EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyzývá zúčastněné strany, které se podílejí na výrobě, používání, distribuci a/nebo výzkumu a inovacích souvisejících s novými bílkovinami, aby podpořily budoucí hodnocení rizik úřadem EFSA tím, že se zúčastní krátkého průzkumu.

Vědci úřadu EFSA běžně hodnotí bezpečnost nových proteinů v oblasti GMO a nových potravin. Hodnocení zahrnují bezpečnost celého výrobního procesu posuzovaného produktu.

Vědci používají pokyny vypracované Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro hodnocení bezpečnosti geneticky modifikovaných potravin a krmiv rostlinného původu a také vlastní pokyny pro hodnocení GMO a nových potravin. Aby byl úřad EFSA připraven na budoucí požadavky, systematicky pokyny aktualizuje a zajišťuje, aby zahrnovaly nové kategorie výrobků a související výrobní postupy.

Mapování výroby nových bílkovin

Aby úřad EFSA odstranil případné nedostatky a podpořil budoucí hodnocení rizik, zahájil projekt, jehož cílem je zmapovat typy potravin a krmiv bohatých na bílkoviny, a související technologie zpracování, a posoudit, zda a jak zpracování ovlivňuje bílkoviny obsažené v surové komoditě.

V rámci projektu pořádá EFSA odborný průzkum, jehož cílem je shromáždit informace o:

  • nových zdrojích bílkovin, na které se vztahuje nařízení EU o nových potravinách (s výjimkou tradičních potravin ze třetích zemí),
  • inovativních/netradičních zdrojích bílkovin potenciálně využitelných v krmivech (např. hmyz, mikrořasy, rostlinné bílkoviny),
  • potravinách a krmivech obsahujících bílkoviny získané z geneticky modifikovaných nebo konvenčních rostlinných plodin a
  • charakterizaci výrobních postupů pro tyto tři skupiny produktů.

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 10-20 minut.
Termín pro zaslání odpovědí je 23. únor 2024.

Pomozte nám udržet evropské potraviny bezpečné a zúčastněte se, prosím, tohoto průzkumu!

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ProcessingProteins

Zdroj: EFSA