Bezpečnost potravin

Webinář EFSA: Hodnocení rizik a přínosů potravin

Vydáno: 22. 2. 2024
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA aktualizoval své pokyny pro hodnocení rizik a přínosů potravin z roku 2010. Aktualizace reaguje na vývoj v oblasti metodik a regulatorní potřeby. Dne 19. února 2024 EFSA zahájil veřejnou konzultaci k návrhu aktualizovaných pokynů. V této souvislosti úřad EFSA pořádá informační zasedání, na kterém bude dokument s pokyny představen zástupcům členských států, kontaktním místům a odborníkům z mezinárodních organizací.

Na tomto setkání EFSA představí návrh aktualizovaných pokynů pro hodnocení rizik a přínosů potravin (risk-benefit assessment), sdělí další informace o jejich rozsahu a technickém obsahu, vyzve příslušné zúčastněné strany ke zpětné vazbě a poskytne kontext pro veřejnou konzultaci.

Zasedání je určeno hodnotitelům a manažerům rizik z Evropské komise a členských států, dalším vnitrostátním orgánům, mezinárodním organizacím, jakož i dalším zúčastněným stranám a odborníkům.

Datum: 5. března 2024 od 14.30 do 16.30 hodin (středoevropského času).

Registrace je možná do 29. března 2024, 12:00 hod.

Rámcový návrh programu a další informace najdete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA