Bezpečnost potravin

Průzkum k otravám způsobeným ciguatoxiny

Vydáno: 30. 1. 2024
Autor: KM EFSA

Za podpory úřadu EFSA probíhá v současné době realizace projektu Eurocigua II, jehož cílem je epidemiologická charakterizace případů otravy ciguaterou (CP, Ciguatera Poisoning), úplná charakterizace profilů CTX (ciguatoxinů), které se podílejí na kontaminaci CP, vytvoření školicích programů pro laboratorní detekci CTX v rybách, vytvoření referenčních materiálů, charakterizace rizika CP způsobeného dováženými rybami a zahájení práce na prediktivním modelování ciguatery v Evropě.

V této souvislosti řešitelské organizace, Portuguese Economic and Food Safety Authority (ASAE) a Catholic University of Portugal, připravily dotazník, který umožní posoudit míru znalostí o otravě ciguaterou v EU u různých skupin zúčastněných stran. Průzkum usnadní formování strategie šíření informací a umožní lepší hlášení případů a ohnisek nákazy.

Zpracovatelé, za podpory úřadu EFSA, nyní žádají všechny příslušné národní zainteresované strany, včetně sdružení spotřebitelů, zdravotníků, rybářský sektor, potravinářská sdružení a dalších vhodné instituce o zapojení do tohoto průzkumu.

Termín pro zodpovězení dotazníku je 15. dubna 2024.

Další informace o průzkumu (přeloženém do sedmi jazyků) najdete na webu projektu EuroCigua II.

Zdroj: Ministerio de Sanidad