Bezpečnost potravin

Pozvánka na workshop projektu CHANGE (Oslo)

Vydáno: 4. 4. 2024
Autor: KM EFSA

Norský vědecký výbor pro potraviny a životní prostředí (VKM) vyzývá k účasti na semináři Collaboration to Harmonise the Assessment of Next Generation Evidence (CHANGE), který se bude konat 18. – 20. června 2024 v norském Oslu. Cílem workshopu je s ohledem na zkušenosti o struktuře a kultuře regulační vědy přiblížit datum efektivního využívání metod nového přístupu (NAM) v regulačním rozhodování. Jedná se o komplexní a ambiciózní cíl s jedinečným zaměřením na faktory na systémové úrovni, které ovlivňují využívání a užitečnost NAM.

Organizátoři usilují o širokou účast aktérů z nevládních organizací, vnitrostátních a mezinárodních orgánů a agentur, průmyslu a akademické obce, abychom zajistili, že budou vyslyšeny všechny hlasy a zohledněny všechny zkušenosti.

Cílem je přispět k předchozím snahám inovativním přístupem a zaměřením se na systémové faktory, které jsou neočekávané nebo obtížně pozorovatelné. Na tomto semináři se sejde mezinárodní, mezioborová a mezisektorová skupina předních odborníků na regulační toxikologii. Zkušenosti a názory zúčastněných stran/odborníků v oblasti regulační toxikologie mohou být pro diskusi zásadní.

Projekt CHANGE je veden VKM, podporován skupinou Evidence-Based Toxicology Collaboration (EBTC) a financován Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). V rámci projektu CHANGE se budou konat tři roční workshopy (2024, 2025, 2026), jejichž cílem bude prozkoumat (2024) systémové struktury regulační toxikologie s cílem identifikovat překážky pro implementaci NAM, které skupiny vytvářející údaje NAM a skupiny využívající tyto údaje považují za důležité, a možnosti intervencí; zamyslet se (2025) nad významem pro využívání a implementaci údajů NAM při hodnocení a řízení rizik s cílem získat konsensus o tom, co je skutečně důležité; a rozhodnout (2026), co by se mělo udělat pro odstranění překážek, a to stanovením priorit prakticky dosažitelných kroků pro opatření a vypracováním doporučení.

Další informace o projektu CHANGE a workshopu najdete na webu VKM.

Třídenního semináře (od oběda do oběda) se zúčastní maximálně 80-100 účastníků. V zájmu podpory otevřené a svobodné diskuse budou během workshopů platit pravidla Chatham House. Důrazně se očekává, že se účastníci zúčastní celé délky workshopu, aby se maximalizovala diskuse v rámci celého programu. Workshop bude bez digitálních zařízení, aby bylo možné optimálně spolupracovat a soustředit se. Na přestávky na kávu a jídlo bude dostatek času, aby účastníci mohli navázat kontakty a společenskou komunikaci, pokračovat v nepochybně vzrušujících diskusích a udržet krok se svými každodenními povinnostmi mimo samotné setkání.

Registrace k účasti je možná prostřednictvím on-line formuláře do konce dubna.

Odpovědi na tuto výzvu k vyjádření zájmu budou organizátoři průběžně přezkoumávat a posuzovat na základě cíle dosáhnout vyváženého a relevantního složení účastníků semináře, například rovnováhy mezi výzkumnými pracovníky, hodnotiteli rizik a manažery rizik, celosvětové účasti atd.

Účast na semináři je bezplatná, ale musí si sami hradit cestovní náklady, náklady na ubytování a veškerou stravu, která není zahrnuta v ceně semináře.

Zdroj: VKM