Bezpečnost potravin

Výzva k vyjádření zájmu zaměřená na potenciální žadatele z řad SME, kteří mají zájem o poradenství EFSA v oblasti nových potravin

Vydáno: 8. 7. 2024
Autor: KM EFSA

EFSA vyhlásil výzvu k vyjádření zájmu s cílem identifikovat malé a střední podniky (SME) působící v oblasti nových potravin, které mají zájem o poradenství EFSA ohledně požadavků na žádost o povolení k uvedení jejich nové potraviny na trh Evropské unie.

Cílem této výzvy je zvýšit informovanost a usnadnit malým a středním podnikům přístup ke službě obecného poradenství před předložením žádosti (GPSA). O tuto službu lze požádat kdykoli před podáním žádosti, tato výzva se však zaměřuje na dvě specifické fáze, které mohou být pro malé a střední podniky bez zkušeností s podáváním žádostí o nové potraviny nebo s omezenými zkušenostmi obzvláště zajímavé, a sice:
– na velmi ranou fázi vývoje nové potraviny, a to ještě před zahájením studií, které budou součástí žádosti
– v nejpozdějších fázích přípravy žádosti, kdy již má SME k dispozici většinu informací, které budou do žádosti zahrnuty.

Veškeré detaily najdete v textu výzvy.

Výzva bude otevřena do 31. října 2024.

Malé a střední podniky mohou vyjádřit svůj zájem prostřednictvím speciálního formuláře.

Dne 16. července 2024 bude zveřejněna online informační schůzka, která představí výzvu a odpoví na nejčastěji kladené otázky, a její záznam bude k dispozici na webové stránce EFSA.

Zdroj: EFSA