Bezpečnost potravin

Nové složení vědeckých panelů EFSA pro období 2024-2029

Vydáno: 3. 7. 2024
Autor: KM EFSA

Dne 1. července 2024 se 180 předních odborníků stalo členy vědeckých panelů EFSA na nové pětileté funkční období. Odborníci úřadu EFSA poskytují nezávislé vědecké poradenství s cílem chránit spotřebitele, zvířata a životní prostředí v EU.

„Jsme velmi potěšeni výsledkem procesu obnovy panelu a úspěchem naší nedávné výzvy. Ve srovnání s rokem 2017 jsme přilákali o 40 % více kandidátů, včetně vyššího podílu žen. Svůj zájem o spolupráci s námi potvrdili i mladí vědci. Uchazeči jsou mimořádně kvalifikovaní a představují různorodou škálu odborných znalostí z různých oborů.“, říká k tomu Nik Kriz, vedoucí oddělení služeb pro hodnocení rizik v EFSA.

Mandát na období 2024-2029 se týká 11 panelů, přičemž Panel pro potravinářské enzymy (FEZ) a Panel pro materiály přicházející do styku s potravinami (FCM) nahradily dřívější Panel pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy a pomocné látky (CEP). Vědecký výbor, který tvoří všichni předsedové panelů, nyní zahrnuje dalšího člena a vědce z oblasti sociálních věd, což zvyšuje schopnost úřadu EFSA účinně reagovat na společenské potřeby. Více informací naleznete zde.

Mandát panelů je prodloužen na 5 let, v souladu s nařízením o transparentnosti (EU) č. 1381/2019, které začalo platit v roce 2021. Panely nyní mohou mít 11 až 21 členů v závislosti na požadovaných odborných znalostech a očekávané pracovní zátěži.

Na základě výzvy vyhlášené na jaře 2023 se o členství v panelech EFSA ucházelo více než 1500 vědců. Jmenovaní vědci z 26 zemí (včetně šesti zemí mimo EU) byli vybráni na základě přísného hodnotícího postupu a prověření jejich prohlášení o zájmech, přičemž byla dodržena přísná pravidla EFSA týkající se transparentnosti a nezávislosti.

Členské státy EU významně přispívají k vědecké odbornosti EFSA, přičemž 38 % příchozích odborníků je spojeno s vládními nebo veřejnými výzkumnými institucemi a 12 % pochází z národních organizací pro hodnocení rizik. Tato čísla podtrhují úspěšné úsilí EFSA o spolupráci v rámci celé EU. Dalších 40 % odborníků pochází z univerzit, což podtrhuje silné propojení EFSA s akademickou obcí. Zbývajících 10 % tvoří vědci v důchodu a samostatně výdělečně činní vědci.

EFSA pořádá sérii zahajovacích jednání, aby odborníky seznámil s prací úřadu, protože jejich nové mandáty začínají v červenci 2024. Tato zasedání zahrnují třídenní zahajovací akci, během níž si panely zvolí své předsedy a místopředsedy. Vědecký výbor EFSA zvolí svého předsedu a místopředsedy na svém prvním řádném plenárním zasedání v září.

Úplný seznam členů panelů a jejich prohlášení o zájmu naleznete na portálu Open EFSA.  

Zdroj: EFSA