Bezpečnost potravin

Spolupráce dle čl. 36 – Archiv

Články v kategorii

24. 5. 2010

Dlouhodobý příjem selenu ze stravy u dětí v různých evropských zemích.


24. 5. 2010

Dlouhodobý příjem chrómu ze stravy u dětí v různých evropských zemích.


18. 5. 2010

Dlouhodobý příjem olova ze stravy u dětí v různých evropských zemích.


21. 1. 2010

Zpráva vytvořená pro potřeby EFSA na základě spolupráce podle článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002.


17. 12. 2009

Zpráva vytvořená pro potřeby EFSA na základě spolupráce podle článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002.


9. 12. 2009

Zpráva vytvořená pro potřeby EFSA na základě spolupráce podle článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002.


9. 12. 2009

Zpráva vytvořená pro potřeby EFSA na základě spolupráce podle článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002.


5. 10. 2009

Výzva EFSA k podávání žádostí o grant na základě článku 36 nařízení č. 178/2002. Termín: do 29.10.2009.


14. 7. 2009

Nový projekt EFSA. EFSA vyzývá k zasílání návrhů, které budou využity pro vypracování studie. Termín: do 7.9.2009.


5. 2. 2008

Návrhy projektů na rok 2008.


5. 2. 2008

Seznam schválený EFSA dne 19. prosince 2006.