Bezpečnost potravin

Přehled o používání veterinárních léčiv ve třetích zemích

Vydáno: 9. 12. 2009
Autor:

Zpráva vytvořená pro potřeby EFSA na základě spolupráce podle článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002.

Jednotlivé členské státy EU navrhly kompetentní instituce, které mají být nápomocny EFSA v plnění jeho poslání (spolupráce s EFSA na základě článku 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002). Práce zajišťované těmito institucemi se týkají zejména:
 
– sběru dat,
– jiné přípravné práce související s vytvářením vědeckých stanovisek,
– jiné vědecké a technické podpory.
 
Ne všechny organizace na seznamu musí nezbytně tuto práci vykonávat. Pro jednotlivé úkoly vyhlašuje EFSA výběrová řízení, do kterých se vybrané organizace přihlašují. Organizace, které uspějí, získají od EFSA finanční prostředky.
 
Jedním z témat vyhlášených na základě článku 36 bylo vypracování přehledu o používání veterinárních léčiv ve třetích zemích. Vědeckou/technickou zprávu pro EFSA vyhotovila FERA (The Food Environment Research Agency,Velká Británie) (viz příloha).
 
 
Zpráva obsahuje dva přehledy:
První přehled uvádí údaje o objemu (v tunách) výrobků živočišného původu, které byly importovány do EU ze třetích zemí během sedmiletého období (2002–2008). Tyto údaje (celkem z 207 třetích zemí) byly použity k identifikaci těch zemí, které exportují do EU nejvíce živočišných produktů (živočišné produkty jsou rozděleny podle druhu).
Druhý přehled se zaměřuje na údaje o terapeutickém a/nebo profylaktickém použití veterinárních léčiv u zvířat ve třetích zemích určených pro potravinářské účely.
 
Zdroj: EFSA