Bezpečnost potravin

Vliv změny klimatu na produkci aflatoxinu B1 v cereáliích

Vydáno: 14. 7. 2009
Autor:

Nový projekt EFSA. EFSA vyzývá k zasílání návrhů, které budou využity pro vypracování studie. Termín: do 7.9.2009.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 10.7.2009 výzvu k podávání návrhů, které budou využity ve studii zaměřené na potenciální zvýšení aflatoxinu B1 v cereáliích v EU jako důsledku změny klimatu.
Aflatoxin B1 je mykotoxin produkovaný plísněmi, které rostou na určitých cereáliích, např. kukuřici, pšenici a rýži. Vyskytuje se hlavně v teplém a vlhkém podnebí a je karcinogenní.
Na základě různých scénářů změny klimatu se budou v rámci projektu shromažďovat a analyzovat údaje o aflatoxinu B1 a budou se vytvářet prediktivní modely, formulovat scénáře a vytvářet mapy ukazující potenciální kontaminaci úrody cereálií v budoucnu.
Výsledky studie o potenciální nově se objevující kontaminaci cereálií mykotoxiny v EU v důsledku změny klimatu využije EFSA ve své další práci.
 
Projekt EFSA koordinuje skupina, která se zaměřuje na nově se objevující rizika (Emerging Risks Unit). Vědecké organizace jmenované členskými státy EU mají do 7.9.2009 zasílat návrhy na vypracování studie. Vybrané návrhy získají od EFSA grant ve výši až 250 tisíc EUR.
Více informací o podávání návrhů (vědecká spolupráce členských států s EFSA na základě článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002).
 
Zdroj: EFSA