Bezpečnost potravin

Úhyn včel v Evropě

Vydáno: 17. 12. 2009
Autor:

Zpráva vytvořená pro potřeby EFSA na základě spolupráce podle článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil zprávu o úhynu včely medonosné a o způsobech, jak se úbytek včelstev v Evropě monitoruje (viz příloha). Studii, kterou financoval EFSA, provedlo konsorcium vědeckých institutů pod vedením Francouzského úřadu pro bezpečnost potravin (AFSSA).
Ve zprávě jsou uvedena doporučení pro zlepšení systému dohledu nad včelami. Uvádí se, že je zapotřebí provést další studie, které lépe objasní faktory ovlivňující zdravotní stav včely medonosné.
EFSA pracoval na problematice úhynu včel od roku 2008 a to shromažďováním informací o chemických reziduích v medu v EU, produkci medu v jednotlivých členských státech EU a programech dohledu nad včelami. Zpráva byla prezentována Evropské komisi.
 
Zpráva vznikla pro potřeby EFSA na základě vědecké spolupráce podle článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002.
 
Příloha: Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe (pdf, 4,2 MB, 217 stran)
 
Zdroj: EFSA
 
Virologie a medonosná včela (publikace, výstup projektu BRAVE)