Bezpečnost potravin

Epidemiologie různých původců onemocnění u vodních živočichů

Vydáno: 21. 1. 2010
Autor:

Zpráva vytvořená pro potřeby EFSA na základě spolupráce podle článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002.

Experti z Velké Británie, Itálie a Nizozemí vypracovali pro potřeby EFSA vědeckou/technickou zprávu o “Epidemiologii různých původců onemocnění u vodních živočichů: vědecký posudek a vývoj databáze” (viz přílohy).
 
Zpráva se zabývá geografickým výskytem a původci onemocnění uvedených ve směrnici Rady 2006/88/ES novelizované směrnicí Komise 2008/53/ES a dále vědeckým posouzením a analýzou účinnosti současných metod pro jejich diagnózu a identifikaci/diferenciaci patogenních kmenů.
Literární rešerší bylo identifikováno téměř 3 000 vědeckých publikací a jiných dokumentů, 463 dokumentů týkajících se příslušných onemocnění (ryby–6; měkkýši–5; korýši–3) bylo kriticky posouzeno.
 
Příloha 2: Annexes (pdf, 3 MB, 136 stran)
 
Zdroj: EFSA