Bezpečnost potravin

Seznam kompetentních organizací členských států EU na pomoc EFSA

Vydáno: 5. 2. 2008
Autor: pospisilova

Seznam schválený EFSA dne 19. prosince 2006.

Na základě článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002 a článku 1 nařízení (ES) č. 2230/2004 byl schválen Správní radou (Management Board) EFSA dne 19. prosince 2006 seznam kompetentních organizací členských států EU, které budou pomáhat EFSA při plnění jeho poslání (viz příloha).
 
 
Zdroj: MZe ČR