Bezpečnost potravin

Příjem olova u dětí

Vydáno: 18. 5. 2010
Autor:

Dlouhodobý příjem olova ze stravy u dětí v různých evropských zemích.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) financoval vypracování externí zprávy (spolupráce s EFSA na základě článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002) zaměřené na dlouhodobý příjem olova ze stravy u dětí ve věku 1–14 let ve 12 evropských zemích.
K odhadu příjmu olova byly použity dva modely (BBN model a OIM model), přičemž každý model dával jiné hodnoty příjmu. Pro odhad dlouhodobého příjmu olova u evropských dětí se upřednostňuje BBN model, který koriguje rozdíly mezi osobami. Výsledky získané OIM metodou nadhodnocují podíl populace přesahující přechodný tolerovatelný týdenní příjem, který je důležitý pro rozhodování při managementu rizika.
Zpráva, na jejímž vyhotovení se podílela také ČR, je k dispozici v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA
 

Vybrané zprávy vytvořené pro potřeby EFSA na základě spolupráce podle článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002