Bezpečnost potravin

Příjem chrómu u dětí v EU

Vydáno: 24. 5. 2010
Autor:

Dlouhodobý příjem chrómu ze stravy u dětí v různých evropských zemích.

Na základě článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002 o spolupráci EFSA a členských států EU byla vypracována zpráva, která se zabývá dlouhodobým příjmem chrómu ze stravy u dětí ve věku 1–14 let ve 12 evropských zemích.
Výsledky ukazují, že existují rozdíly v příjmu mezi jednotlivými zeměmi a dále, že s věkem se příjem chrómu u dětí snižuje. Téměř ve všech zemích jsou největším zdrojem příjmu tyto skupiny potravin: mléko/mléčné výrobky a cereálie.
Vzhledem k tomu, že chybí údaje o nejvyšším tolerovatelném příjmu chrómu, není zřejmé, zda příjem, který byl vypočten pro jednotlivé země, nepředstavuje možné zdravotní riziko.
Zpráva vytvořená pro potřeby EFSA je v příloze. Zpráva zahrnuje také situaci v ČR.