Bezpečnost potravin

Vědecké informace o mykotoxinech a přírodních rostlinných toxinech

Vydáno: 9. 12. 2009
Autor:

Zpráva vytvořená pro potřeby EFSA na základě spolupráce podle článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002.

Jednotlivé členské státy EU navrhly kompetentní instituce, které mají být nápomocny EFSA v plnění jeho poslání (spolupráce s EFSA na základě článku 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002). Práce zajišťované těmito institucemi se týkají zejména:
 
– sběru dat,
– jiné přípravné práce související s vytvářením vědeckých stanovisek,
– jiné vědecké a technické podpory.
 
Ne všechny organizace na seznamu musí nezbytně tuto práci vykonávat. Pro jednotlivé úkoly vyhlašuje EFSA výběrová řízení, do kterých se vybrané organizace přihlašují. Organizace, které uspějí, získají od EFSA finanční prostředky.
 
Na základě článku 36 byla vypracována vědecká/technická zpráva “Vědecké informace o mykotoxinech a přírodních rostlinných toxinech” (viz příloha).
 
Zpráva uvádí informace týkající se:
 
– morfia, rostlinného toxinu obsaženého v semenech máku,
– alternaria toxinů v potravinách a krmivech,
– námelových alkaloidů v potravinách,
– moniliforminu v potravinách a krmivech,
– nivalenolu v krmivech,
– diacetoxyscirpenolu v potravinách a krmivech,
– sterigmatocystinu v potravinách a krmivech,
– phomopsinů v potravinách a krmivech.
 
Po krátkém úvodu jsou popsány plísně, které se podílejí na produkci jednotlivého specifického mykotoxinu. Následně se uvádějí fyzikálně-chemické vlastnosti, biosyntéza a chemická analýza, údaje o výskytu, postupy jejich snižování v období před a po sklizni, farmakokinetická hlediska (absorpce, distribuce, vylučování, metabolismus, přenos), toxicita (akutní, chronická). Informace o toxických látkách ve zprávě se opírají o současné poznatky.
 
 
Zdroj: EFSA