Bezpečnost potravin

Mikroorganismy, mikrobiální produkty a enzymy indukující respirační senzibilizaci

Vydáno: 5. 10. 2009
Autor:

Výzva EFSA k podávání žádostí o grant na základě článku 36 nařízení č. 178/2002. Termín: do 29.10.2009.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 29.9.2009 výzvu k podávání žádostí o grant, který se týká projektu řešeného pod názvem “Bibliografický přehled potenciálních mikroorganismů, mikrobiálních produktů a enzymů, které indukují respirační senzibilizaci”.
Uvedená výzva je určena těm institucím, které členské státy EU navrhly ke spolupráci s EFSA na základě článku 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. Bližší informace k výzvě (CFP/EFSA/FEEDAP/2009/02) jsou k dispozici zde.

Termín podávání žádostí: do 23.10.2009.

Zdroj: EFSA