Bezpečnost potravin

Zpřístupnění originálních studií průmyslu o aspartamu na webu EFSA

Vydáno: 1. 12. 2011
Autor: sukova1

Úřadu EFSA byl umožněn přístup k více než 600 souborům dat pro využití při přehodnocování bezpečnosti umělého sladidla aspartam, jehož dokončení je naplánováno na září 2012.

Úřad znovu potvrzuje svůj závazek k otevřenosti a transparentnosti a zveřejnil úplný seznam studií, které mu byly dány k dispozici. EFSA také zpřístupnil veřejnosti dosud nepublikované vědecké údaje, včetně 112 původních studií o aspartamu, které byly předloženy na podporu žádosti o povolení aspartamu v Evropě na počátku 80. let.

V květnu roku 2011 požádala Evropská komise EFSA o přehodnocení bezpečnosti aspartamu jako potravinářské přídatné látky. EFSA zveřejnil 1. června 2011 výzvu k poskytnutí vědeckých údajů o aspartamu (E 951) v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 1333/2008 a článkem 5 nařízení (EU) 257/2010. Uzávěrka pro poskytování údajů byla 30. září 2011. Účelem výzvy k předkládání údajů je nabídnout všem zájemcům a zúčastněným stranám příležitost poskytnout EFSA dostupné zdokumentované informace, již zveřejněné nebo ještě nepublikované, včetně původních dat o aspartamu, které by mohly přispět k posouzení bezpečnosti této potravinářské přídatné látky. V zájmu zajištění účinného přehodnocení aspartamu je pro úřad velmi důležité, aby získal všechny nezbytné údaje.

EFSA očekává, že další zatím nepublikované studie a data zveřejní na svých webových stránkách k volnému stažení, jakmile obdrží informaci od jejich vlastníků, že se nejedná o důvěrná data.

Seznam publikovaných a nepublikovaných studií a souborů dat ke stáhnutí je dostupný na internetových stránkách EFSA.

Zdroj: EFSA