Bezpečnost potravin

Prohlášení členů poradního sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

Vydáno: 8. 10. 2012
Autor:

Při příležitosti 10. výročí zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

27. září 2012

Před deseti lety představila Evropská unie nový regulační rámec pro zajištění bezpečnosti potravin a krmiv v Evropě – rámec, který si kladl za cíl vzbudit důvěru v postupy rozhodování používané v oblasti potravinového práva, v jejich vědecký základ a v nezávislost institucí zajišťujících ochranu veřejného zdraví.

Příslušné vnitrostátní orgány pro bezpečnost potravin v Evropě, které jsou členy poradního sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), vydávají při příležitosti desátého výročí toto prohlášení:

„Za deset let bylo v oblasti bezpečnosti potravin v Evropě dosaženo významného pokroku. Při příležitosti tohoto milníku bychom rádi ocenili zásadní přínos úřadu EFSA. Úřad EFSA přispěl ke zlepšení ochrany spotřebitelů, poskytoval nezbytnou podporu členským státům a prokázal, že v dobách krizových situací v oblasti potravin hraje zásadní roli.

Poradní sbor má důvěru v nezávislost úřadu EFSA a v jeho vědecký rozhodovací proces.  V uplynulých deseti letech s ním spolupracoval na posilování hodnocení rizik v EU a veškerých opatření na zajištění objektivity vědeckého poradenství.

Naši členové zdůrazňují svoji podporu nezávislým odborníkům, kteří se podílejí na vědecké práci úřadu EFSA, a klíčové roli, kterou sehrávají v procesu hodnocení rizik.

Příslušné orgány členských států, jejichž zástupci jsou členy poradního sboru, prohlašují, že jsou i nadále odhodlány přispívat k posilování tvorby vědecky podložených politik. V budoucnu budeme usilovat o zajištění takového vývoje a rozvoje vědeckého hodnocení rizik, který bude reagovat na zásadní výzvy, jež nás čekají v neustále se měnícím prostředí.

Budeme stavět na pokroku dosaženém od roku 2002 a nadále budeme prosazovat partnerství založené na důvěře, abychom zajistili bezpečnost potravin a krmiv v Evropě.“

Zdroj: EFSA