Bezpečnost potravin

10. výročí EFSA

Cílem všech akcí (konference, semináře, mítinky, publikace, spolupráce s médii, internet atd.) k 10. výročí založení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (2002 – 2012) bude, kromě dalšího posílení role úřadu a jeho zviditelňování, především seznámení široké odborné a laické veřejnosti s příspěvkem EFSA k vědecky podloženému a nezávislému hodnocení zdravotních rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, a také diskuse o nových vývojových trendech a výzvách hodnocení rizik v Evropě, jako je např. plánování krizových scénářů a sdílení zkušeností v případě ohrožení lidského zdraví.

Přehled o aktivitách k 10. výročí založení EFSA je zveřejněn na webu EFSA v kategorii „O nás“ v oddílu 10th Anniversary .

Články v kategorii

18. 2. 2013

Vědecká konference EFSA v rámci oslav 10. výročí se uskutečnila 7. a 8. listopadu 2012 v Parmě.


8. 10. 2012

Při příležitosti 10. výročí zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin


17. 7. 2012

Helsinky, 1. – 3. 10. 2012


12. 7. 2012

Vědecká konference EFSA v rámci oslav 10. výročí se uskuteční 7.-8. listopadu 2012 v Parmě.


11. 7. 2012

Publikace EFSA: EFSA@10: The science that is helping to keep Europe’s food safe


19. 6. 2012

Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci ve dnech 16.-17. října 2012 v Bratislavě.


10. 2. 2012

Tisková zpráva EFSA z 30. ledna 2012.