Bezpečnost potravin

EFSA se 10 let stará o bezpečnost potravin

Vydáno: 10. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Tisková zpráva EFSA z 30. ledna 2012.

Evropský úřad bezpečnosti potravin EFSA od svého založení v r. 2002 hraje v Evropské unii zásadní roli při posuzování rizik z potravin a krmiv, výživy a zdraví rostlin a zvířat. Je třeba zdůraznit vynikající kvalitu vědecké práce, kterou během deseti let přispěl k ochraně evropských spotřebitelů. Svět se od založení EFSA změnil. V druhém desetiletí 21. století se objevily nové trendy a záležitosti ovlivňující přírodu i objem práce EFSA.
EFSA usiluje o vynikající kvalitu a stal se celosvětově uznávaným referenčním orgánem bezpečnosti potravin. Posílil vazby se svými partnery a s podnikateli v EU i mimo ni, a přijetím nových zásad své politiky bude i nadále pokračovat v podpoře bezpečnosti potravinového řetězce a vytváření důvěryhodnosti hodnocení rizik v EU.
S ohledem na nově koncipovanou „Vědeckou strategii úřadu pro období 2012-2016“ a  vývoji rozsahu hodnocení rizik, došlo k vnitřní restrukturalizaci EFSA. Reforma umožní úřadu pružně a co nejoperativněji reagovat na regulaci vzniklých rizik, a tím soustavně chránit spotřebitele.
Úspěšné aktivity během uplynulých 10 let
– poskytováním vědeckého poradenství přispěl k úspěšnému snížení počtu výskytů salmonely u lidí v EU (od r. 2004 do 2009 snížení o 50 %);
– vědeckým posouzením více než 3000 zdravotních tvrzení přispěl k ochraně spotřebitelů před klamavým a zavádějícím označováním potravin a reklamou;
– opakovaným posouzením většiny schválených potravinářských barviv zahájil proces revize hodnocení všech aditiv;
– zpracovává roční přehledy na základě zpráv členských států o zoonózách a antimikrobiální rezistenci u zvířat a zpráv o obsahu reziduí pesticidů v potravinách a expozici  spotřebitelů;
– zpracoval široké spektrum poradních dokumentů pro zpracování žádostí o použití regulovaných produktů (např. aditiv do krmiv), a také pokyny pro hodnocení rizik v různých oblastech (např. nanotechnologie);
– zveřejnil přes 2500 vědeckých stanovisek použitých jako podklad pro opatření a iniciativy k zajištění bezpečnosti potravin a krmiv;
– pro zajištění hodnocení rizik propojil více než 1500 vědeckých expertů;
– zavedl jeden z nejrobustnějších systémů k zajištění nestrannosti vědeckého poradenství, umožňující nezávislé porovnávání organizací;
– počet pracovníků vzrostl z původních 30 na 450;
– umožňuje efektivní systém spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, jejich institucemi a podniky;
– těsně spolupracuje se sesterskými úřady EU  (European Centre for Disease Prevention and Control, European Medicines Agency and European Chemicals Agency) a zajišťoval spolupráci s institucemi pro hodnocení rizik po celém světě.

Přehled o aktivitách je zveřejněn v oddílu
10th Anniversary na webu EFSA v rubrice „o nás“.