Bezpečnost potravin

EFSA: Challenging boundaries in risk assessment – sharing experiences

Vydáno: 12. 7. 2012
Autor: KM EFSA

Vědecká konference EFSA v rámci oslav 10. výročí se uskuteční 7.-8. listopadu 2012 v Parmě.

Hlavní událostí v rámci oslav 10. výročí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin bude vědecká konference s názvem „Challenging boundaries in risk assessment – sharing experiences„, která se uskuteční v Parmě ve dnech 7. – 8. listopadu 2012.

Hlavními cíly konference jsou:
– umožnit multidisciplinární diskusi odborníků pracujících v různých vědeckých oblastech,
– shrnout poznatky z uplynulých 10 let a nastínit směry vývoje v oblasti hodnocení rizik do budoucnosti,
– pojmenovat klíčové výzvy a příležitosti k harmonizaci v oblasti hodnocení rizik v různých vědeckých oborech.

Prezentace, které na konferenci zazní, se budou zabývat metodami hodnocení rizik, výsledky sběru dat a výsledky hodnocení rizik v následujících oblastech:
– zdraví rostlin,
– PPP a jejich rezidua,
– GMO,
– přídatné látky a látek používané ve výživě zvířat,
– zdraví zvířat,
– biologická rizika,
– kontaminanty v potravinovém řetězci,
– FCM, enzymy, aromata a procesní látky,
– potravinářské přídatné látky a zdroje nutrientů,
– výživa.

Zváni jsou vědci a výzkumníci zajímající se o hodnocení rizik potravin a krmiv, zejména ti, se zkušeností ve výše uvedených oblastech.

Návrh programu konference je dostupný ZDE.

Registrace k účasti je možná do 14. srpna 2012 na základě vyplnění on-line formuláře. Počet míst je omezen na cca 700. Účast je bezplatná.

Další detaily ke konferenci naleznete ZDE, případně získáte dotazem na e-mailovou adresu scientific.conference@efsa.europa.eu.