Bezpečnost potravin

Průběh vědecké konference EFSA „Challenging boundaries in risk assessment – sharing experiences“

Vydáno: 18. 2. 2013
Autor: berankova1

Vědecká konference EFSA v rámci oslav 10. výročí se uskutečnila 7. a 8. listopadu 2012 v Parmě.

Na vrcholné vědecké konferenci, organizované EFSA v Parmě ve dnech 7. a 8. listopadu 2012, se shromáždilo mnoho předních světových  expertů z různých oblastí bezpečnosti potravin.
Na konferenci zazněly příspěvky z 10 členských států EU, z 2 nečlenských států EU, z 15 univerzit 9 zemí, společně s příspěvky z organizací FAO a WHO.

Prezentace v průběhu konference zahrnuly metody hodnocení rizik, zprávy o sběru dat a hodnocení rizik v oblastech:
– prostředky na ochranu rostlin a jejich rezidua,
– GMO,
– přídatné látky a produkty používané ve výživě zvířat
– biologická rizika,
– kontaminanty v potravinovém řetězci,
– materiály určené pro kontakt s potravinami, enzymy, aromatické a pomocné látky,
– potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávaných do potravin,
– výživa.

Více informací:
Programme and abstracts (pdf, 1.7 Mb)
EFSA 10th Anniversary Scientific Conference “Challenging boundaries in risk assessment – sharing experiences”: Notes & quotes from the five parallel break-out sessions

Zdroj:  EFSA