Bezpečnost potravin

Endokrinní disruptory

Vydáno: 19. 6. 2012
Autor: KM EFSA

Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci ve dnech 16.-17. října 2012 v Bratislavě.

Koordinační místo pro spolupráci s EFSA si Vás dovoluje pozvat k aktivní či pasívní účasti na mezinárodní vědecké konferenci „Endokrinní disruptory“, která se bude konat ve dnech 16. – 17. října 2012 v Bratislavě, v aule Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Botanická ul. č. 17.

Spoluorganizátory konference jsou Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA, Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akademie ved, EFSA Focal Point Rakouska a Koordinační místo pro spolupráci s EFSA ČR.

Endokrinní disruptory jsou chemické sloučeniny, které zasahují do endokrinního systému a dalších regulačních mechanismů organismu a mají nepříznivé účinky na reprodukci, vývoj a neurologické a imunitní funkce vyšších živočichů.

Registrace k aktivní i pasívní účasti je otevřená!*

Registrovat se k účasti je možné zasláním vyplněné přihlášky na emailovou adresu marica.theiszova@land.gov.sk.

Přihlášku, spolu s dalšími informacemi týkajícími se konference (1. cirkulář), naleznete v přiloženém souboru.

_____________________________________________________________
* Termín registrace byl posunut do konce června 2012!