Bezpečnost potravin

Zapojení ČR do projektů – Archiv

Články v kategorii

21. 10. 2008

Plán projektu EFSA, pozadí jeho vzniku, cíle projektu databáze expertů. Přístup do databáze od 5.6.2008.


19. 5. 2008

Spolupráce ČR na projektech EFSA v roce 2008.


8. 2. 2008

Vysvětlení, co tento typ projektů znamená. Možnosti zapojení ČR.


8. 4. 2007

ÚZPI se podílí na projektu, jehož cílem je podpora malých a středních podniků (SME) v důsledku zlepšení informovanosti ohledně vytváření systémů bezpečnosti potravin i v souvislosti s požadavky obchodních řetězců.


22. 3. 2007

Zaměřený na funkční potraviny. Pořádání 4. workshopu v Budapešti ve dnech 26.–27. března 2007. Účast ČR na projektu.


8. 3. 2007

Přehled a kontakt na projekty řešené ve 4.–6. rámcovém programu V&V (projekty podávané do roku 2006).


4. 2. 2007

Projekt s účastí ČR poběží do roku 2009. Je k dispozici sborník referátů z první konference (2005).