Bezpečnost potravin

Welfare Quality®: výzkumný projekt EU

Vydáno: 4. 2. 2007
Autor: pospisilova

Projekt s účastí ČR poběží do roku 2009. Je k dispozici sborník referátů z první konference (2005).

Výzkumný projekt řešený pod názvem Welfare Quality® (WQ) podporuje začlenění welfare hospodářských zvířat do potravinového řetězce. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je vytvořit spolehlivé systémy monitoringu welfare hospodářských zvířat. V rámci projektu byl vypracován prototypový monitorovací systém, který se nyní na řadě farem ověřuje.
Ve dnech 3.–4. května 2007 se uskuteční v Berlíně (SRN) k projektu WQ druhá konference, na které budou představeny dosavadní výsledky projektu. V lednu 2007 byla zahájena registrace na tuto konferenci.
Projekt WQ byl spuštěn v květnu 2004 a poběží pět let. Na projektu spolupracuje řada organizací, Českou republiku zastupuje Výzkumný ústav živočišné výroby.  Více informací o projektu je k dispozici na www.welfarequality.net.
První konference k projektu WQ se uskutečnila v Bruselu (Belgie) ve dnech 17.–18. listopadu 2005. V příloze je k dispozici sborník z této akce. V rámci projektu WQ se vydává e-zpravodaj.  
 
Problematika welfare je předmětem řady dalších projektů a programů. V programu COST se řeší jednotlivé projekty jako tzv. COST Action. Projekt COST 846 se zabýval poměřováním a monitorováním welfare hospodářských zvířat. Závěrečné zasedání k projektu COST 846 se uskutečnilo v Bratislavě ve dnech 23.–24. března 2006. Program a prezentace.
Existuje řada dalších užitečných kontaktů pro problematiku welfare hospodářských zvířat.