Bezpečnost potravin

Databáze expertů EFSA

Vydáno: 21. 10. 2008
Autor:

Plán projektu EFSA, pozadí jeho vzniku, cíle projektu databáze expertů. Přístup do databáze od 5.6.2008.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který mj. poskytuje odborníkům na řízení rizik vědeckou základnu, výrazně zintenzivňuje spolupráci s národními orgány členských států EU.
V dubnu 2007 EFSA ve spolupráci s členy Poradního sboru (AF) odsouhlasil vytvoření databáze externích vědeckých expertů, kteří budou napomáhat EFSA v jeho vědeckých aktivitách. Vytvořením takovéto databáze
 
– zvýší EFSA svoji kapacitu provádět posuzování rizika v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv;
– zvýší se transparentnost procesu, prostřednictvím kterého jsou experti zváni k účasti na vědeckých aktivitách EFSA;
– bude EFSA efektivněji a flexibilněji reagovat na rostoucí pracovní zátěž, zvláště v případech, kdy se požaduje vysoce specializovaná, nečekaná a urgentní práce.
 
 
Dne 5. června 2008 zveřejnil EFSA přístup do vytvořené databáze předních evropských vědců, kteří mu budou pomáhat v jeho činnosti (poskytování nezávislých vědeckých stanovisek nejvyšší kvality). Vědci pracující v oblasti řízení rizik, která souvisejí s bezpečností potravin a krmiv, se do databáze registrují – ke konkrétním potřebným vědeckým aktivitám budou zváni Vědeckým výborem EFSA.
Využití databáze expertů se neomezuje pouze na EFSA. Členské státy se mohou rovněž obrátit s dotazem na databázi a vybrat si v ní experty pro svoje vlastní vědecké projekty.
 
Více informací o databázi expertů.
 
Zdroj: EFSA, MZe