Bezpečnost potravin

Poradní sbor – Archiv

Články v kategorii

30. 10. 2010

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal výzvu k rozšíření rezervního seznamu členů Pracovní skupiny pro externí hodnocení. Tato pracovní skupina hodnotí kvalitu vědeckých výstupů v oblastech, na něž se vztahuje působnost Vědeckého direktoriátu, Vědeckého výboru a Poradního sboru EFSA. První ze tří částí tohoto návrhu Vědeckého výboru – pro systém hodnocení kvality vědecké činnosti EFSA […]


30. 6. 2009

32. zasedání Poradního sboru EFSA se uskutečnilo ve dnech 24. a 25. června 2009.


9. 6. 2009

Uskuteční se v Praze 24. a 25. června.


21. 10. 2008

Plán projektu EFSA, pozadí jeho vzniku, cíle projektu databáze expertů. Přístup do databáze od 5.6.2008.


5. 2. 2008

Strategie pro spolupráci a propojení sítí mezi členskými státy EU a EFSA.


5. 2. 2008

Dokument o spolupráci při výměně vědeckých informací.


3. 1. 2008

Komunikační strategie EFSA


3. 1. 2008

Evropský úřad pro bezpečnost potravin European Food Safety Autority – EFSA


3. 1. 2008

Zpráva z vědeckého fóra, které se konalo v Bruselu ve dnech 20. – 21. listopadu 2007


14. 2. 2007

Program a dokumenty 20. zasedání poradního fóra EFSA, Parma (Itálie), 8.–9. února 2007.