Bezpečnost potravin

Poradní fórum EFSA: 20. zasedání

Vydáno: 14. 2. 2007
Autor: pospisilova

Program a dokumenty 20. zasedání poradního fóra EFSA, Parma (Itálie), 8.–9. února 2007.

V Parmě se uskutečnilo ve dnech 8.–9. února 2007 20. zasedání poradního fóra EFSA. Zástupci z 27 členských zemí EU se setkali v Parmě, aby diskutovali o praktických krocích a projektech implementace rozhodující strategie EFSA, o posilování spolupráce a provázanosti EFSA s členskými státy EU.
Je k dispozici řada dokumentů souvisejících se zasedáním:
– Návrh programu
– Návrh zápisu z 19. zasedání poradního fóra v Helsinkách (Finsko), 30. 11. 2006
– Strategie spolupráce a propojování (networking)
– Návrh plánu implementace pro výměnu vědeckých informací
– Vysvětlivky k článku 36
– Článek 36 – seznam kompetentních organizací
– Výzva k podávání žádostí o granty týkajících se kvantitativního posuzování mikrobiologických rizik salmonely u prasat
– Staphylococcus aureus rezistentní k methicillinu u hospodářských zvířat
– Schůzka ke kyselině listové
– Objevující se rizika
– Biotoxiny původem z moře
– Harmonizace sběru dat
– Databáze spotřeby potravin
– Návrh plánu řízení EFSA
– Dokument k připomínkám týkajícím se zavedení poplatků za služby EFSA