Bezpečnost potravin

Zasedání poradního sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA)

Vydáno: 9. 6. 2009
Autor: bodokova1

Uskuteční se v Praze 24. a 25. června.

Zasedání poradního sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA)
Začátek:
Konec:
24.6.2009
25.6.2009
Ve dnech 24. – 25. 2009, v době českého předsednictví Rady EU se uskuteční v Praze zasedání Poradního sboru (Advisory Forum, AF) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). AF je jedním z orgánů EFSA, v ČR je jeho partnerskou organizací MZe – Úřad pro potraviny, který zajišťuje pravidelný a přesný přenos informací mezi ČR a EFSA. Cílem AF EFSA je výměna informací o potenciálních rizicích, sdílení informací, sběr a analýza dat a zamezení provádění duplicitních vědeckých činností. Stěžejní činností AF EFSA je zajišťování kontaktu mezi úřadem a národními institucemi. Dokladem transparentního přenosu informací mezi EFSA a členskými státy EU jsou pravidelná zasedání AF EFSA a jeho pracovních skupin, dále zasílání návrhů tiskových zpráv před jejich zveřejněním na webových stránkách EFSA a na stránkách jednotlivých národních úřadů.
Místo: Praha KCP
Odkaz: http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=277&typ=1&val=43302&ids=0&katId=3090