Bezpečnost potravin

EFSA hledá externí experty pro přehodnocení kvality jeho vědeckých výstupů

Vydáno: 30. 10. 2010
Autor: berankova1

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal výzvu k rozšíření rezervního seznamu členů Pracovní skupiny pro externí hodnocení.

Tato pracovní skupina hodnotí kvalitu vědeckých výstupů v oblastech, na něž se vztahuje působnost Vědeckého direktoriátu, Vědeckého výboru a Poradního sboru EFSA.
 
První ze tří částí tohoto návrhu Vědeckého výboru – pro systém hodnocení kvality vědecké činnosti EFSA byl úřadem realizován v první polovině roku 2008, jednalo se o vlastní hodnocení výstupů  úřadu  a interní přezkoumání.

EFSA uskutečnil externí přezkoumání v roce 2009 a uzavření probíhajícího je naplánováno na konec června roku 2011. Externí hodnocení se bude týkat hodnocení vzorku již přijatých a zveřejněných vědeckých výstupů.

Zájemci z řad evropských vědců mohou na výzvu reagovat do 15. prosince 2010 prostřednictvím webových stránek EFSA (http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/corporate101020.htm).

Zdroj: EFSA