Bezpečnost potravin

2007 – rok 5. výročí založení EFSA

Vydáno: 3. 1. 2008
Autor: pospisilova

Zpráva z vědeckého fóra, které se konalo v Bruselu ve dnech 20. - 21. listopadu 2007

 

Vědeckým fórem, které se konalo v Bruselu ve dnech 20 – 21. listopadu 2007 pod názvem „Od bezpečných potravin ke zdravé stravě, hodnocení rizik v Evropské unii v minulosti, současnosti a budoucnosti“, a setkáním na vysoké úrovni uskutečněném v rámci portugalského předsednictví Radě ve spolupráci EK a EFSA 22. listopadu 2007 rovněž v belgické metropoli a nazvaném „Evropský summit bezpečnosti potravin“, vyvrcholily akce, které Evropský úřad pro bezpečnost potravin uspořádal ve spolupráci s členskými státy při příležitosti dvou významných jubileí – 5. výročí svého založení a 50. výročí vzniku EU.

Na fóru vědců z EFSA a z vědeckých výborů členských států se diskutovalo o tom, jak hodnocení rizik přispívá k bezpečnosti potravin, jaký je jeho dopad na jiné oblasti společenského vývoje, a také o dalších vývojových trendech a potřebných akcích k vybraným vědeckým tématům

Na evropském summitu debatovali vysocí představitelé členských zemí, národních i mezinárodních institucí a zájmových organizací, o budoucnosti bezpečnosti potravin a krmiv v Evropě.

Při příležitosti obou jubileí proběhlo rovněž několik informačních akcí ve spolupráci EFSA a členských států EU. Byly to semináře pro experty, zájmové skupiny spotřebitelských organizací, spotřebitele a sdělovací prostředky, s využitím, rozvojem a propojením webových stránek EFSA a národních internetových stránek úřadů členských států EU, které jsou zaměřeny na bezpečnost potravin, dále tzv. „elektronické noviny“ informující o EFSA, a také o aktivitách členských států, brožury, tiskové zprávy a jiné informace na webových stránkách institucí zabývajících se bezpečností potravin.

Mezi velmi důležité události k jubileím EFSA a EU můžeme započítat jednání a mítinky EFSA v Berlíně a v Lisabonu v rámci německého a portugalského předsednictví Radě. Zatímco jednání Správní rady EFSA v Berlíně 27. března 2007 bylo především prezentační a informační akcí úřadu, mezi jednání v Lisabonu 20. a 21.září patřila setkání ředitelů evropských úřadů pro potraviny a plenární zasedání Poradního sboru EFSA, kde byly mj. projednávány vědecké aktivity spojené s projektem „bonikálie a výrobky z nich“, a tzv. „front runner projects“, které byly původně součástí Strategie spolupráce a vytváření sítí mezi členskými státy EU a EFSA.

V rámci oslav 5. výročí EFSA se konala v Římě 7. června konference pod názvem „EFSA a bezpečnost potravin v EU, úspěchy a výzvy“, kterou uspořádalo italské ministerstvo zdravotnictví, a 13. září konference v Santanderu uskutečněná španělským Úřadem bezpečnosti potravin na téma „Bezpečnost potravin a výživa“. Proběhla také další pravidelná zasedání Poradního sboru (AF) EFSA, např. to bratislavské ve dnech 28. a 29. června, kterého se zúčastnili, kromě stálého člena poradního sboru, také zástupci vědeckých výborů z ČR. Zde se mj. projednávaly připomínky AF k oblasti působnosti tzv. Řídící skupiny pro kooperaci (SGC) a byly dále rozpracovány mandáty k jednotlivým projektům. SGC se na květnovém jednání např. shodla na potřebě harmonizace hodnocení rizika.

Evropský úřad bezpečnosti potravin uspořádal ve svém sídelním městě společně s Univerzitou v Parmě 4. října 2007 vědecké sympozium na téma „Bezpečnost potravin, výživa a nanotechnologie“ a 5. října vědecký „kulatý stůl“ na téma „Bezpečnost potravin v srdci Parmy“, který umožnil otevřenou diskusi mezi vědci EFSA, italskou vědeckou komunitou a občany Parmy. Diskutovalo se o hlavních záležitostech týkajících se bezpečnosti potravin, výživy, zdraví a nanotechnologií.

 Cílem všech akcí k 5. výročí EFSA bylo, kromě dalšího posílení role tohoto významného evropského úřadu a jeho dalšího zviditelňování, především seznámení široké odborné a laické veřejnosti s příspěvkem EFSA k vědecky podloženému hodnocení zdravotních rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, a také diskuse o nových vývojových  trendech  a  výzvách hodnocení rizik v Evropě, jako je např. plánování krizových scénářů a sdílení zkušeností v případě ohrožení lidského zdraví.